عنوان پروژه

+

دانلود پروژه

دانلود پروژه شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار

توضیحات

+برای این پروژه ۳ باجه (گیت) در نظر گرفته شده که مسافران بر حسب زمانهای تعریف شده در صورت مساله پروژه وارد شده و مدت زمان نوبت دهی، مدت قرار گرفتن در صف، و زمان سرویس ها در مدل شبیه سازی آمده است. 

 

روش اجرای مدل شبیه سازی به شرح زیر است:

ابتدا دستور Run-Setup را صادر کرده و بروی تب Project Parameters کلیک می کنیم. در قسمت Project title‌ عنوان پروژه شبیه سازی و در قسمت Analyst name نام تحلیلگر، در قسمت Project description نیز توضیحی در مورد پروژه وارد می کنیم.

سپس در قسمت Statistics collection گزینه Costing را نیز در حالت تایید قرار داده و سپس روی تب Replication Parameters کلیک می کنیم و در قسمت Replication Length عدد ۵ را به عنوان طول مدت شبیه سازی وارد می کنیم و در کادر نیز Time units گزینه Days را انتخاب و روی Ok کلیک می کنیم.

مشاهده نتایج اجرای شبیه سازی :

در انتهای اجرای مدل شبیه سازی کادر باز شده و از ما می پرسد که آیا نتیج شبیه سازی نمایش داده شود که بر روی Yes‌ کلیک می کنیم و به این ترتیب گزارش نتایج شبیه سازی را می توانیم مشاهده کنیم.

توضیح هر یک از پارامتر های گزارش :

 • Number Out: تعداد سفارش / خدمت انجام شده در طول مدت شبیه سازی.
 • Time Units: واحد زمانی شبیه سازی کلیه زمان های ارائه شده در گزارش بر طبق این واحد زمانی می باشد.
 • Replications: تعداد تکرار شبیه سازی را نشان میدهد.
 • Wait Time: مدت زمان انتظار هر یک از سفارشات در بخش های مختلف را نمایش میدهد چنانچه منابع مورد نظر هر یک از سفارشات در دسترس تولید کننده نباشد و یا مدت زمان انجام خدمت دهی بیشتر از زمان ورود سفارشات باشد صف ایجاد می گردد و در نهایت منجر به ایجاد زمان انتظار می شود.
 • Transfer Time: زمان انتقال ورودی ها در بخش های مختلف چنانچه ورودی ها در طی مسیر زمانی را جهت انتقال از یک بخش به بخش دیگر صرف نماییند زمان در این قسمت نمایش داده خواهد شد.
 • Entity Number In: تعداد هر یک از انواع ورودی ها / سفارشات به به سیستم وارد می شود.
 • WIP: تعداد ورودی که پردازش / خدمات را در یافت کرده اند.
 • :Queue صف
 • :Number Waiting در بخش های مختلف خط تولید و یا مدل شبیه سازی شده چه تعداد سفارش در صف ایجاد شده.
 • :Resource منابع
 • :Number Busy چه تعداد و یا چه درصدی از منابع در مدل شبیه سازی شده مورد استفاده قرار می گیرند یا مشغول به کار هستند.

دانلود پروژه شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار

 

مشاهده تصاویری از خروجی پروژه : 

شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار

شبیه سازی مترو و فروش بلیط با ارنا Arena همراه گزارش کار

======