عنوان پروژه

+دانلود پروژه شبیه سازی سیستم ثبت نام دانشجویان در ارنا به همراه داکیومنت توضیحات

دانلود پروژه شبیه سازی سیستم ثبت نام دانشجویان در ارنا به همراه داکیومنت توضیحات

فهرست/چکیده

+

سناریو شبیه سازی

در عرض دو هفته با زمان بندی مشخصی (دو روز اول هفته مربوط به دو گرایش اول) از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر (ساعت اداری) ثبت نام انجام می گیرد. این دانشگاه حدود ۱۵۰ نفر دانشجو جهت ثبت نام در گرایش های این رشته (۶ گرایش هر کدام ۲۵ نفر) ظرفیت دارد. اگر در روز های مشخص شده برای هر گرایش فقط تعداد مشخصی که در زیر مشخص شده برای ثبت نام اقدام کنند، این سناریو به چه صورت شبیه سازی خواهد شد.

پارامتر های شبیه سازی

  • گرایش لجستیک و زنجیره تأمین: ۴ نفر
  • گرایش بهینه سازی: ۲۰ نفر
  • گرایش آینده پژوهشی: ۱۰ نفر
  • گرایش مدیریت مهندسی: ۱۲ نفر
  • گرایش کنترل پروژه: ۱۵ نفر
  • گرایش سیستم های مالی: ۱۸ نفر

یعنی در مجموع فقط ۱۱۹ نفر از ۱۵۰ نفر ثبت نام کردند.

توضیحات بخشی از داکیومنت پروژه

ابتدا ماژول Create را جهت ورود دانشجویان به سیستم قرار می دهیم و سپس با استفاده از ماژول Schedule زمان بندی را برای ورود به سیستم انجام می دهیم که مشخصات آن به شکل زیر می باشد.

در ادامه با استفاده از ماژول Decide شروط لازم برای انتخاب هر یک از گرایش ها را به صورت فرضی قرار می دهیم.
سپس برای هر یک از گرایش ها، منابع را در نظر می گیریم و مدت زمان استفاده از سیستم را قرار می دهیم که مشخصات آن به شکل زیر می باشد.
همیچنین با استفاده از ماژول Schedule زمان بندی را برای منابع انجام می دهیم که مشخصات آن به شکل زیر است (مدت زمان کاری سسیتم ۶ ساعت می باشد از ۸ تا ۱۴). برای تمامی Process ها میزان استفاده از سیستم ۲۰ دقیقه به طور فرضی در نظر گرفته شده است.
تصاویری از خروجی اجرایی برنامه :
============================

خروجی برنامه

======