عنوان

+دانلود پروژه روستای برگ جهان

فهرست/چکیده

+

دانلود پروژه روستای برگ جهان در ۴۸ صفحه به همراه نقشه و نمودار.
١-۱- تاریخچه
منطقه شمیرانات دارای تاریخ کهن و بسیاری است. چنانکه در کتیبه های آشوری و کتیبه داریوش نام این منطقه ذکر شده است . در زبان زردشتی به این منطقه که بیشتر منظور لواسانات بوده است – پتیشواریش یا پتشخوارگر گفته می شده است. گفته اند لواسانات منطقه بهاری شاهان اشکانی بوده است. قبل از ورود اسلام به ایران و تا کمی بعد از خلافت عباسیان این منطقه تحت نظر حکومتطبرستان ولی مستقل به فرمانروایی مصمغان بوده است، تا زمانیکه عباسیان بر ارتفاعات و گذرگاههای صعب العبور منطقه چیره شدند و حکومت مصمغان را از بین بردند . از آن پس به این منطقه(مجموعاً کوهستانهای شمال ری) قصران گفته شد. احتمالاً قصران معرب کلمه . کوه سر یا کوهساران می باشد و نهایتاً در زمان انتخاب تهران به عنوان پایتخت توسط آغا محمدخان قاچار و رونقمنطقه نام قصران به شمیرانات تغییر یافت. هنوز نام قسمتی از این منطقه به یادگار آن زمان رودبار قصران می باشد.
نام لواسان از دو کلمه «لو» و «اسان» است، «لو» به معنای لبه و «اسان» از ریشه «آسدن» به معنای بر آمدن خورشید و معنای آن لبه برآمدن خوشید (اولین جایی که خورشید طلوع می کند) است.روستای برگ جهان تاریخ لواسانات را طی کرده است اما جزئیات دقیق در مورد آن وجود ندارد مگر نام آنکه می گویند در آغاز پلنگان (دارای پلنگهای فراوان) بوده و سپس به دلیل نامعلوم به بلگیجهان و برگ جهان تغییر نام داده است.
۱-۲- موقعیت روستا در استان
روستای برگ جهان یکی از روستاهای دهستان لواسان کوچک از بخش لواسانات واقع در شهرستان شمیرانات و در استان تهران می باشد. استان تهران در مرکز ایران و جنوب رشته کوه البرز واقع شده است. استان تهران با استانهای گیلان و مازندران از شمال، سمنان از شرق، قم از جنوب و قزوین و مرکزی از غرب همسایه است. استان تهران در منطقه نیمه بیابانی واقع شده است بطوری که هوای شمال و جنوب آن کاملاً متفاوت است. استان تهران دارای ۱۲ شهرستان، ۲٧ بخش ، ٧٠ دهستان و ۲٠٠٠ آبادی است (۶۵٢ روستای آن خالی از سکنه هستند) جمعیت روستاهای استان تهران ۱۱۵٢۸٧۶ نفر است.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
فهرست مطالب : 
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول تاریخچه و موقعیت جغرافیایی روستا
تاریخچه
موقعیت روستا در استان
موقعیت روستا در شهرستان
موقعیت روستا در بخش
موقعیت روستا در دهستان
فصل دوم ویژگیهای روستای برگ جهان
جغرافیای روستای برگ جهان
اقلیم روستا
ناهموارها و توپوگرافی روستا
پوشش گیاهی روستا
حیات وحش روستا
منابع آب روستا
علل پیدایش روستا
چگونگی پیدایش و رشد روستا
مدیریت روستا
تحولات جمعیتی روستا
کاربری اراضی وضع موجود
مالکیت اراضی
اماکن خدماتی و تأثیر گذار در روستا
وضعیت شبکه معابر و دسترسیها در روستا
وضعیت ساختمان سازی در روستا
فصل سوم تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات روستا
بررسی مشکلات کلی روستا
بررسی مشکلات معماری و ساختمان سازی
پتانسیل های خاص روستا
فصل چهارم ارائه پیشنهادات و طراحی معماری
پیشنهادات توسعه روستایی
طراحی معماری پیشنهادی

======