عنوان

+

دانلود

دانلود پاورپوینت کامل تاریخ مبلمان یونان باستان

فهرست /چکیده

+

دانلود مقاله تاریخ مبلمان یونان باستان در قالب پاورپوینت و تنظیم شده در ۲۵ اسلاید.
 
مقدمه
آنچه از مدارک و اسناد تاریخی کم دوره یونان بدست می آید، در جوامع ابتدائی یونان، مبلمان مانند مصر تنها جنبه کاربردی یا تشریفاتی نداشته، بلکه هر دو جنبه مدنظر بوده است. در این زمینه کشفیات باستان شناسی کاخ نوسوس درجزیرهکرت و تمدن میسن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا که مبلمان در متن فضا، درسرایی که شاه سخنرانی می کرد و نیمکت های سنگی وزیران و مشاوران در سوی دیگر فضا قرار داشت، دیده می شود.

======