توضیحات

+

دانلود ( خارجی )

نقشه اجرایی مجموعه ورزش های آبی آماده دانلود می باشد. نقشه های این طرح اتوکدی می باشد.

دانلود نقشه اتوکد مجموعه ورزش های آبی ( خارجی )

.

نقشه های مجموعه ورزشی آبی شامل :

  • پلان ها
  • نما و برش
  • پلان های اندازه گذاری و مبلمان
  • سایت پلان و …. می باشد.

تصاویر نقشه:

نقشه اتوکد مجموعه ورزش های آبی ( خارجی )

نقشه اتوکد مجموعه ورزش های آبی ( خارجی )

نقشه اتوکد مجموعه ورزش های آبی ( خارجی )

نقشه اتوکد مجموعه ورزش های آبی ( خارجی )

نقشه اتوکد مجموعه ورزش های آبی ( خارجی )

=========================================================