آخرین اخبار : 

برنامه محافظ صفحه نمایش screen saver متحرک – OpenGL

برنامه محافظ صفحه نمایش  screen saver

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

قیمت :   ۸۵۰۰ تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که در محیط ویژوال استودیو و با استفاده از توابع کتابخانه ای opengl طراحی شده است ، پس از اجرای فایل اجرایی برنامه محافظ صفحه را به شکل متحرک مشاهده می نمایید که تا زمانیکه ماوس را حرکت نداده اید یا دکمه ای را نزنید این محافظ صفحه در حال اجرا می باشد .    
        

   

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


 ======

بخشهایی از سورس کد این پروژه همراه با توابع اپن جی ال استفاده شده :

#include<windows.h>

#include<string.h>

#include<stdlib.h>

#include<stdio.h>

#include<gl/gl.h>

#include<gl/glu.h>

#include<glaux.h>

#include”resource.h”

#define Mouse_Thresold 2

LRESULT CALLBACK WinProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);

BOOL  CALLBACK DialogProc(HWND,UINT,WPARAM,LPARAM);

void ChangeSize(GLsizei,GLsizei);

BOOL InitGL();

void RenderScene(GLfloat,GLfloat);

BOOL is_saver_active=FALSE;

void SetDCPixelFormat();

GLuint            base;

void BuildFont();

void KillFont();

void glPrint(const char *fmt, …);

int mouse_move_count,curx,cury,font_x=-200,font_y=-150,font_dir=-1,ren_count=0;

    HDC hDC;

            HGLRC hRC;

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst,HINSTANCE hPrevInst,LPSTR lpCmdLine,int nShowCmd)

{

            HWND hWnd,hPwnd; //handle for window

            MSG msg;           //variable for recieving messages

            WNDCLASS wc;

            BOOL done=FALSE;

            RECT rc;        //variable for rectangle structure

            int scx,scy,x=0,y=0;

            if(!hPrevInst)

              {

                        wc.cbClsExtra=0;

                        wc.cbWndExtra=0;

                        wc.hbrBackground=(HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);

                        wc.hCursor=LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);

                        wc.hIcon=LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);

                        wc.hInstance=hInst;

                        wc.lpfnWndProc=(WNDPROC)WinProc;

                        wc.lpszClassName=”MyClass”;

                        wc.lpszMenuName=NULL;

                        wc.style=CS_HREDRAW|CS_VREDRAW;

                        if(!RegisterClass(&wc))

                        {

                                    MessageBox(0,”cannot register class”,”srinivas”,1);

                                    return(FALSE);

                        }

              }

 ======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید از طریق دکمه پرداخت زیر به مقدار ۳۰ درصد از وجه این پروژه یا مقاله را محاسبه و کسر کنید و سپس آن را از طریق لینک زیر پرداخت کنید. (با توجه به هزینه های زیاد سرور و نگهداری سایت برای ما، خود شما و وجدانتان را قاضی کرده ایم/ پس دوست من با قضاوت وجدان خودت اگر واقعا از عهده مبلغ قید شده بر نیامدید از لینک تخفیف ویژه استفاده کنید!) متشکرم.پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۳۰: ۲۳ شب.

============

Related posts

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »