برنامه محاسبه ماکزیمم و مینیمم در آرایه با سی پلاس

قیمت :   ۴۰۰۰  تومان ( چهار هزارتومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی برنامه محاسبه Maximum & Minimum در آرایه اعداد  

در این برنامه ابتدا کاربر مقدار آرایه را وارد نموده و سپس یکسری اعداد تصادفی را وارد نموده و پس از آن برنامه ماکزیمم و مینیمم را نمایش می دهد .  

همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================مشاهده بخشهایی از سورس کد این :

void maxmin(int i, int j)
{
int max1, min1, mid;
if(i==j)
{
max = min = a[i];
}
else
{
if(i == j-1)
{
if(a[i] <a[j])
{
max = a[j];
min = a[i];
}
else
{
max = a[i];
min = a[j];
}
}
else
{
mid = (i+j)/2;
maxmin(i, mid);
max1 = max; min1 = min;
maxmin(mid+1, j);
if(max <max1)
max = max1;
if(min > min1)
min = min1;
}
}
}
void main ()
{
int i, num;
clrscr();
printf (“\n\t\t\tMAXIMUM & MINIMUM\n\n”);
printf (“\nEnter the total number of numbers : “);
printf (“Enter the numbers : \n”);
for (i=1;i<=num;i++)
{
scanf (“%d”,&a[i]);
}
max = a[0];
min = a[0];
printf (“Maximum element in an array : %d\n”, max);
printf (“Minimum element in an array : %d\n”, min);
getch();
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *