برنامه دریافت رشته ای از ورودی و معکوس نمودن آن و نمایش نتیجه با زبان اسمبلی

 

برنامه دریافت رشته ای از ورودی و معکوس نمودن آن و نمایش نتیجه با زبان

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان)

دسته :

پروژه های

نوع فایل:

.asm , .exe

توضیحات:توضیحات :

برنامه ای که رشته ای حداکثر ۱۰۰ کاراکتری از ورودی دریافت میکند و آنرا در جای خود معکوس میکند و سپس با وقفه چاپ رشته در خروجی چاپ می کند.

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

بخشهایی از سورس کد اسمبلی این پروژه :

stseg segment
db 64 dup (?)
stseg ends
dtseg segment
str1 db 101,?,101 dup(?)
two db 2
dtseg ends
cdseg segment
main proc
assume cs:cdseg,ds:dtseg,ss:stseg
mov ax,dtseg
mov ds,ax

;daryafte reshte
mov ah,0ah
mov dx,offset str1
int 21h

mov si,offset str1
mov cl,[str1]+1
mov ch,0
add si,2
add si,cx
mov [si],’$’
dec si
mov bx,offset str1+2

mov al,cl
mov ah,0
div two
mov cl,al

l1: mov dl,[si]
mov dh,[bx]
mov [si],dh
mov [bx],dl
dec si
inc bx
loop l1

;taghire makane mouse
mov ah,02h
mov bh,00
mov dh,1
mov dl,0
int 10h

;chappe reshte
mov ah,09h

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد اسمبلی و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »