برنامه دریافت دو رشته و الحاق آنها در رشته سوم و نمایش نتیجه با زبان اسمبلی

 

برنامه دریافت دو رشته و الحاق آنها در رشته سوم و نمایش نتیجه با زبان

قیمت :   ۴۵۰۰ تومان ( چهار هزار و پانصد تومان)

دسته :

پروژه های

نوع فایل:

.asm , .exe

توضیحات:توضیحات :

برنامه ای که دو رشته ی حداکثر ۲۰ کاراکتری از ورودی دریافت کند و آن ها را در رشته سومی با هم الحاق کند و رشته سوم را نمایش دهد.

 

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

بخشهایی از سورس کد اسمبلی این پروژه : 

stseg segment
db 64 dup (?)
stseg ends
dtseg segment
str1 db 21,?,21 dup(?)
str2 db 21,?,21 dup(?)
str3 db 41 dup(?)
dtseg ends
cdseg segment
main proc
assume cs:cdseg,ds:dtseg,ss:stseg
mov ax,dtseg
mov ds,ax

mov ah,0ah
mov dx,offset str1
int 21h

mov ah,02
mov bh,00
mov dh,1
mov dl,0
int 10h

mov ah,0ah
mov dx,offset str2
int 21h

mov si,offset str1+1
mov bx,offset str2+1
mov di,offset str3

mov cl,[si]
inc si
l1: mov dl,[si]
mov [di],dl
inc si
inc di
dec cl
jnz l1

mov cl,[bx]
inc bx
l2: mov dl,[bx]
mov [di],dl
inc di
inc bx
dec cl
jnz l2

mov [di],’$’

mov ah,02h
mov bh,00
mov dh,2
mov dl,0
int 10h

mov ah,09h
mov dx,offset str3

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد اسمبلی و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *