برنامه تفریق اعداد بزرگ با سی پلاس

برنامه تفریق اعداد بزرگ با پلاس

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP ,

توضیحات:


توضیحات :

برنامه تفریق اعداد بزرگ با سی پلاس

پیاده سازی برنامه تفریق اعداد بزرگ همراه با سورس کامل برنامه

همراه با فایلهای EXE , CPP

== تصویری از محیط  فایل اجرایی این پروژه : 

tafrighBig

 مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

int bigger(char a[100],char b[100])
{
// this function retun 1 if a>=b else rerun 0
if (strlen(a)<strlen(b)) return 0;
else if (strlen(a)>strlen(b)) return 1;
int i;
for (i=0;i<strlen(a);i++)
{
if (a[i]>=b[i]) return 1;
else return 0;
}
return 1;
}
main()
{
char a[100],b[100];
int d[101]={0};
printf(“\n”);
gets(a);
gets(b);
int max=strlen(a)>strlen(b) ? strlen(a):strlen(b);
int i,j,k,ta,tb;
printf(“\na-b: “);
int change=0;
if (!bigger(a,b))
{
char temp;
for (i=0;i<100;i++)
{
temp=a[i];
a[i]=b[i];
b[i]=temp;
}
change=1;
}
for (i=max,j=strlen(a)-1,k=strlen(b)-1 ; i>0 ; i–,j–,k–)
{
if (j<0) ta=0;
else ta=a[j]-48;
if (k<0) tb=0;
else tb=b[k]-48;
d[i]+=ta-tb;
if (d[i]<0)
{
d[i-1]=-1;
d[i]+=10;
}

 

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »