برنامه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با سی پلاس

برنامه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با سی پلاس

قیمت :   ۴۰۰۰ تومان ( چهار هزار تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی برنامه تبدیل تاریخ میلادی به شمسی 

در این برنامه ابتدا کاربر سال میلادی – ماه – روز را وارد نموده و سپس برنامه آنرا تبدیل به تاریخ شمسی معادل
آن نموده و نمایش می دهد .   

همراه با فایلهای
EXE , CPP

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

class calculate{
public:
static int days,year;
int month,day,syear,smonth,sday;
int input();
int calc1();
void process();
} chapter1;
//***********************define statics:
int calculate::year;
int calculate::days;
//********************input function define:
int calculate::input(){
cout<<“please enter year : “<<endl;
cin>>year;
cout<<“please enter month : “<<endl;
cin>>month;
cout<<“please enter day : “<<endl;
cin>>day;
return 0;
}
//******clac1(hesab kardane roozhaye rafte az sal) function define:
int calculate::calc1(){
if(month==1)
days=0; else
switch(month){
case 2:
days=31;
break;
case 3:
days=59;
break;
case 4:
days=90;
break;
case 5:
days=120;
break;
case 6:
days=151;
break;
case 7:
days=181;
break;
case 8:
days=212;
break;
case 9:
days=243;
break;
case 10:
days=273;
break;
case 11:
days=304;
break;
case 12:
days=334;
break;
}
days=days+day;
//*cout<<days<<” days after christmas .”<<endl;
return 0;
}
//*******************process functions define:
//*******************days>79:
void calculate::process(){
if(days>79)
{
syear=year-621;
days=days-79;
if(days>186)
{
days=days-186;
smonth=((days/30)+7);
if(days%30==0)
sday=30;
else
sday=(days%30);
}
else
{smonth=(days/31)+1;
if(days%31==0)
else
sday=(days%31);
}
cout<<“date : “<<sday<<“/”<<smonth<<“/”<<syear;
}
//*****************days<79:
else
{
syear=year-622;
if(year%400==0&&year%100==0||year%100!=0&&year%4==0)
{
days=days+11;
smonth=days/30;
if(days%30==0)
sday=30;
else
sday=(days%30);
}else
{
days+=10;
smonth=days/30;
if(days%30==0)
sday=30;
else
sday=(days%30);
}

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *