بازی زیبای حدس زدن کلمات که اگر چند اشتباه داشته باشید آدمک بازی اعدام می شود با Flash

 

بازی زیبای حدس زدن کلمات که اگر چند اشتباه داشته باشید آدمک بازی اعدام می شود با

قیمت :   ۱۰۵۰۰  تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

, exe ,  ,

توضیحات:

قابل استفاده برای پایانی


توضیحات :

پروژه بازی زیبای حدس زدن کلمات که اگر چند اشتباه داشته باشید آدمک بازی اعدام می شود با Flash  – همراه با کدهای   . و توضیحات فارسی سورس کدهای پروژه .

 

همراه با فایلهای SWF , FLA , exe

======

دانلود نمونه پروژه


download_icon

======

نمونه بخشهایی از سورس کد پروژه همراه با توضیحات فارسی آن :

توضیحات سورس کد اسکریپت Action Script این پروژه :

 

//آرایه ای برای تمام پاسخ کاربر

gameanswers = [‘Frosted Flakes’, ‘Cheerios’, ‘Honey Combs’, ‘Lucky Charms’, ‘Honey Bunches of Oats’, ‘Apple Jacks’, ‘Rice Krispies’, ‘Fruit Loops’, ‘Count Chocula’, ‘Boo Berry’];

//افزودن تابع برنامه

this.attachMovie(‘missgraphic’,’missgraphic’,this.getNextHighestDepth(), {_x:175,_y:10});

//Function that begins a new game

// تابع شروع بازی جدید

function newGame() {

// انتخاب پاسخ های تصادفی از آرایه

            answer = gameanswers[Math.floor(Math.random()*gameanswers.length)];

// افزودن ۲۶ دکمه کاراکتر جهت پاسخگویی کاربر

            for (curindex=0; curindex<26; curindex++) {

// چسباندن کد کاراکترها در قسمت پاسخ دهی کاربر

                        attachMovie(‘guessletter’, ‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65), this.getNextHighestDepth());

// شناسایی موقعیت کاراکترها هنگام پاسخ دهی توسط کاربر که روی تصویر شخص اعدامی در موقعیت محور X می باشد.

                        eval(‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65))._x = (curindex%13-6.5)*(eval(‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65))._width+3)+Stage.width/2;

// شناسایی موقعیت کاراکترها هنگام پاسخ دهی توسط کاربر که روی تصویر شخص اعدامی در موقعیت محور Y می باشد.

                        eval(‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65))._y = Stage.height-(2-Math.floor(curindex/13))*(eval(‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65))._height+3);

// شناسایی کاراکترهایی که در متن پاسخ تکرار می شوند .

                        eval(‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65)).displayletter = String.fromCharCode(curindex+65);

// شناسایی کلیک ماوس بر روی کاراکترها هنگام پاسخ دهی

                        eval(‘guess’+String.fromCharCode(curindex+65)).onPress = function() {

// پردازش حروف وارد شده و نمایش آنها

                                    pressLetter(this.displayletter);

// خارج کردن دکمه فشرده شده از لیست سایر دکمه ها

                                    removeMovieClip(this);

                        };

            }

// شمارش تعداد خط های مربوط به رسم اعدامی از مقدار ۰ شروع می شود .

            curline = 0;

// شروع خط های اسخ دهی که مقدار اولیه صفر است .

            linestart = 0;

//ذخیره طول خط های برنامه و پاسخ دهی در آرایه ایجاد شده .

            var linelengths:Array = new Array();

// نگهداری موقعیت کاراکترهای صحیح پاسخ داده شده درون صفحه .

            for (linepos=0; linepos<length(answer); linepos++) {

// ماکزیمم طول فرمت کاراکترهای پاسخ دهی که ۲۵ کاراکتر در نظر گرفته شده است .

                        blanklinelength = 25;

// چک کردن اینکه طول خطوط پاسخ های وارد شده کمتر یا بیشتر از حد مجاز تعریف شده در برنامه نباشد .

                        if ((linepos-linestart)<blanklinelength || linelengths[curline] == undefined) {

                                    if (answer.charAt(linepos) == ‘ ‘) {

// آپدیت لیست و طول خط پاسخ دهی کاربر

                                                linelengths[curline] = linepos-linestart+1;

                                    }

// اگر یک کلمه در یک سطر کامل شده است به خط بعدی می رود .

                        } else {

// استارت شروع کلمات در خط بعدی

                                    linestart = linestart+linelengths[curline];

// حرکت به موقعیت جدید

                                    linepos = linestart;

// حرکت به خط پاسخ دهی بعدی

                                    curline++;

                        }

            }

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل های SWF-EXE-FLA
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »