افکت گذاری و افکت برای تصویر – گرافیک کامپیوتری

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

  – گرافیک کامپیوتری

قیمت :   ۱۰۵۰۰ تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو

توضیحات:


توضیحات :

در این که به زبان سی شارپ در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع کتابخانه ای  گرافیکی طراحی شده است ، شما می توانید توسط کلیدهای تعریف شده در این برنامه افکت های مختلفی را اعمال و مشاهده نمایید .          

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using DemoFX.FastBMP;
using System.Reflection;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace DemoFX
{

public partial class FormDemo : Form
{
// General declares

private const double rad = 3.14159 / 180;

private Bitmap bmp;
private Graphics gForm;
private Graphics gBmp;
private int fHeight, fWidth;
private Random RandomClass;
private FastBitmap fb;
private bool DoFire, DoPlasma, DoStars, DoWave, DoRain, Do3D;

// Starfield-related variables

private const int MAX_STARS = 50;

private double StarSpeed1 = .1;
private double StarSpeed2 = .3;
private double StarSpeed3 = .5;

struct star
{
public int y, layer;
public double x;
public Color color;
}

star[] myStars;

// Plasma-related variables

private const double Whorls = 16.0;
private int speed1 = 1;
private int speed2 = 2;
private int speed3 = 3;
private int X, Y;
private int counter1, counter2, counter3;
private int[,] plasma;

// Water-related variables

private const int WAVEWIDTH = 80;
private const int WAVEHEIGHT = 10;
private const int WATERDEPTH = 40;
private const int WAVE_UBOUND = 200;
private const int WAVE_LBOUND = 75;
private const double REFRACTION = 1.333;
private int WaveBack = 1;
private int WaveSpeed = 1;
private double[] shift;
private Color[,] newtemp;

// Raindrop-related variables

private short[, ,] RaindropRipples;
private int RaindropWidth;
private int RaindropHeight;
private int RaindropCount = 0;
private bool RipplesPresent;

private byte[] BitmapBytes;
private BitmapData BitmapData;
//private int ScaleFactor = 0;
private int RaindropRadius = 20;
private int RippleDampener = 6;
private short RaindropCounter = 0;

// ۳D Rotation variables

private const int Distance = -500;
private const int CameraPosition = 300;
private const double Pi_Squared = 9.86958;
private const int PixelSpacing = 7;

public FormDemo()
{
InitializeComponent();

// InitializePicturebox();

timer1.Enabled = false;

// variables that tell us what to do
DoFire = false;
DoPlasma = false;
DoStars = false;
DoWave = false;
DoRain = false;
Do3D = false;

}

private void InitializePicturebox()
{

// Set up the picturebox for drawing graphics
bmp = new Bitmap(pBox1.Width, pBox1.Height);
gForm = pBox1.CreateGraphics();

gBmp = Graphics.FromImage(bmp);

//We’ll need to know height and width of the picturebox later
fHeight = bmp.Height;
fWidth = bmp.Width;

// and we’ll need some random numbers
RandomClass = new Random();

}

// Get and set each pixel on the screen.
for (int y = fHeight – 5; y > 1; y–)
{
Application.DoEvents();

for (int x = 1; x < fWidth – 1; x++)
{
// Get the color of the pixels. We’ll grab
// four at a time and average them. Our fire
// will look different depending on how many
// we’re averaging at a time.
Color c = fb.GetPixel(x, y);
Color d = fb.GetPixel(x, y – 1);
Color e = fb.GetPixel(x – 1, y);
Color r = fb.GetPixel(x + 1, y – 1);

// Add ’em and divide by four. Our RGB is
// a set of integer values we’ll use in the
// FromArgb call below.
int rR = ((c.R + d.R + e.R + r.R) / 4);
int rG = ((c.G + d.G + e.G + r.G) / 4);
int rB = ((c.B + d.B + e.B + r.B) / 4);

// Now put them back one row up from where we
// got them!
fb.SetPixel(x, y – 1, Color.FromArgb(rR, rG, rB));
}
}

// Unlock the FastBitmap since we’re done with our pixel work
fb.Release();

// GDI blits the whole thing back to the screen
gForm.DrawImage(bmp, 0, 0, fWidth, fHeight);

}

private void buttonFire_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Button events to turn and off the fire. Pretty kludgey
// and this stuff shouldn’t be in the click event but oh well!
DoPlasma = false;
DoStars = false;
DoFire = !DoFire;

if (DoFire)
{
InitializeFire();
}

Application.DoEvents();

switch (DoFire)
{
case true:
buttonFire.Text = “Stop Fire”;
break;
case false:
buttonFire.Text = “Start Fire”;
break;
default:
buttonFire.Text = “Start Fire”;
break;
}

while (DoFire)
{
DoFlames();
}

}

private void DrawPlasma()
{
// Initialize the FastBitmap class
fb = new FastBitmap(bmp);

// vary the speeds that each color will cycle. Remember
// that the FromArgb function requires each color value of
// RGB to be 256 or less.
if (counter1 > 255 || counter1 <= 1) speed1 = -speed1;
if (counter2 > 255 || counter2 <= 2) speed2 = -speed2;
if (counter3 > 255 || counter3 <= 3) speed3 = -speed3;

// increment the speed counters
counter1 += speed1;
counter2 -= speed2;
counter3 += speed3;

Application.DoEvents();

// Once again we’ll need to set the pixels on the
// whole screen
for (X = 1; X < fWidth – 1; X++)
{
for (Y = 1; Y < fHeight – 1; Y++)
{
// take our RGB values in the plasma array
// and increment them to produce a shifting
// color effect. Mod the result by 256 to make
// sure the value is within the range of 8 bits.
int r = (plasma[X, Y] + counter3) % 256;
int g = (plasma[X, Y] + counter1) % 256;
int b = (plasma[X, Y] + counter2) % 256;

// and set the pixel
fb.SetPixel(X, Y, Color.FromArgb(r, g, b));
}
}

// Unlock the FastBitmap
fb.Release();

// and blit it to the screen
gForm.DrawImage(bmp, 0, 0, fWidth, fHeight);
}

private void buttonPlasma_Click(object sender, EventArgs e)
{
DoPlasma = !DoPlasma;

if (DoPlasma)
{
InitializePlasma();
}

Application.DoEvents();

switch (DoPlasma)
{
case true:
buttonPlasma.Text = “Stop Plasma”;
break;
case false:
buttonPlasma.Text = “Start Plasma”;
break;
default:
buttonPlasma.Text = “Start Plasma”;
break;
}

while (DoPlasma)
{
DrawPlasma();
}
}

 ==========

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »